Friday, November 23, 2012

Adang Kurnia

Itok Didang Koreak (sebutanna nuju alit) atanapi Adang Kurnia nya eta Tokoh Perintis Pendidikan Bahasa Inggris di Kabupaten Garut.
Anjeuna di Babarkeun di Garut kaping 17 juli 1947.
Sakolana baheula di SD 11 Garut dugi ka kelas 5, kelas 5 na diteraskeun di SD Falasari Bandung, anjeuna lulus SD taun 1959. SMP na di SMP pasundan Garut lulus taun 1962, diteraskeun ka SMA 1 Garut dugi ka kelas 2 ngalih ka SMEA lulus taun 1966, teras lebet perguruan tinggi STB ABA Surabaya mung anjeuna di drop out taun 1971, anjeuna ngiringan Pelatihan & Pendidikan Kapal Pesiar Hal Pariwisata ti kawitan 1973 dugi ka  1978 teras di damel di dinas pariwisata. Sabari didamel di Dinas Pariwisata anjeuna muka kursus bahasa inggris anu dinamian "wisata remaja' di taun 1976, kumargi gajih atanapi pemasukan langkung seueur tina kursus taun 1978 anjeuna kaluar ti Dinas Pariwisata sarta teras ngabangun Kursusan anu resmi nya eta Merdeka College ICB di Jalan Merdeka no 139 dugi ka ayeuna. ICB teh di aya di handapeun Yayasan Panji Pananjung, anu diantara na nya eta Sosoangan anu aya di situ bagendit.
Anjeuna nikah Ka Dedeh Sobariah, ngagaduhan lima putra, nya eta Dian Indah Lestari, Dini Turipanam Alamanda, Dinar Mariam Kurniati, Dineu Maulani, Dino Panji Pananjung.